Himna DV Radost
Main menu

Upravno vijeće

Zaključci sa 1. sjednice upravnog vijeća (29.09.2015)
Poziv na 1. sjednicu upravnog vijeća

Zaključci sa 2. sjednice Upravnog vijeća (02.11.2015.) 
Poziv na 2. sjednicu upravnog vijeća

Zaključci sa 3. sjednice Upravnog vijeća (26.11.2015.) 
Poziv na 3. sjednicu upravnog vijeća

Zaključci sa 4. sjednice Upravnog vijeća (28.12.2015.) 
Poziv na 4. sjednicu upravnog vijeća

Zaključci sa 5. sjednice Upravnog vijeća (10.2.2016.) 
Poziv na 5. sjednicu upravnog vijeća

Zaključci sa 6. sjednice Upravnog vijeća (5.4.2016.)
Poziv na 6. sjednicu upravnog vijeća

Zaključci sa 7. sjednice Upravnog vijeća (18.4.2016.)
Poziv na 7. sjednicu upravnog vijeća

Zaključci sa 8. sjednice Upravnog vijeća (23.6.2016.)
Poziv na 8. sjednicu upravnog vijeća

Zaključci sa 9. sjednice Upravnog vijeća (29.8.2016.)
Poziv na 9. sjednicu upravnog vijeća

Zaključci sa 1. sjednice Upravnog vijeća (28.9.2016.)
Poziv na 1. sjednicu upravnog vijeća

Zaključci sa 2. sjednice Upravnog vijeća (19.10.2016.)
Poziv na 2. sjednicu upravnog vijeća

Zaključci sa 3. sjednice Upravnog vijeća (19.12.2016.)
Poziv na 3. sjednicu upravnog vijeća

Zaključci sa 4. sjednice Upravnog vijeća (3.1.2017.)
Poziv na 4. sjednicu upravnog vijeća

Zaključci sa 5. sjednice Upravnog vijeća (13.2.2017.)
Poziv na 5. sjednicu upravnog vijeća

Zaključci sa 6. sjednice Upravnog vijeća (7.3.2017.)
Poziv na 6. sjednicu upravnog vijeća

Zaključci sa 7. sjednice Upravnog vijeća (4.4.2017.)
Poziv na 7. sjednicu upravnog vijeća

Zaključci sa 8. sjednice Upravnog vijeća (18.4.2017.)
Poziv na 8. sjednicu upravnog vijeća

Zaključci sa 9. sjednice Upravnog vijeća (29.6.2017.)
Poziv na 9. sjednicu upravnog vijeća

Zaključci sa 1. sjednice Upravnog vijeća (28.9.2017.)
Poziv na 1. sjednicu upravnog vijeća

Zaključci sa 2. sjednice Upravnog vijeća (25.10.2017.)
Poziv na 2. sjednicu upravnog vijeća

Zaključci sa 3. sjednice Upravnog vijeća (20.12.2017.)
Poziv na 3. sjednicu upravnog vijeća

Zaključci sa 4. sjednice Upravnog vijeća (30.1.2018.)
Poziv na 4. sjednicu upravnog vijeća

Zaključci sa 5. sjednice Upravnog vijeća (15.2.2018.)
Poziv na 5. sjednicu upravnog vijeća

Zaključci sa 6. sjednice Upravnog vijeća (20.2.2018.)
Poziv na 6. sjednicu upravnog vijeća

Zaključci sa 7. sjednice Upravnog vijeća (27.3.2018.)
Poziv na 7. sjednicu upravnog vijeća

Zaključci sa 8. sjednice Upravnog vijeća (23.4.2018.)
Poziv na 8. sjednicu upravnog vijeća

Zaključci sa 9. sjednice Upravnog vijeća (10.5.2018.)
Poziv na 9. sjednicu upravnog vijeća

Zaključci sa 10. sjednice Upravnog vijeća (28.5.2018.)
Poziv na 10. sjednicu upravnog vijeća

Zaključci sa 11. sjednice Upravnog vijeća (13.6.2018.)
Poziv na 11. sjednicu upravnog vijeća

Zaključci sa 12. sjednice Upravnog vijeća (28.8.2018.)
Poziv na 12. sjednicu upravnog vijeća

Zaključci sa 13. sjednice Upravnog vijeća (27.9.2018.)
Poziv na 13. sjednicu upravnog vijeća

Zaključci sa 14. sjednice Upravnog vijeća (21.11.2018.)
Poziv na 14. sjednicu upravnog vijeća

Centralni objekt RADOST 1

Braće Radić 10, 10450 Jastrebarsko
Radno vrijeme: 5,30 - 17,30

TELEFON
administrativna služba: 01 / 6281 - 241
stručna služba: 01 / 6281 - 095

Područni objekt RADOST 2

Bana Tome Erdodya Bakača, 10450 Jastrebarsko
Radno vrijeme: 6,30 - 17,30

TELEFON
01 / 6281 - 631

Područni objekti

DESINEC

Radno vrijeme: 6,00 - 17,30
Telefon: 01 / 6279 - 008

CVETKOVIĆ

Radno vrijeme: 6,30 - 16,30
Telefon: 01 / 6271 - 389

GORICA SVETOJANSKA

Radno vrijeme: 6,30 - 16,30
Telefon: 01 / 6286 - 922