Himna DV Radost
Main menu

Popis odgojitelja

1. VALENTINA BATELJA
2. MARIJA BATUŠIĆ
3. ŽELJKA BATUŠIĆ
4. DANIELA BOBINSKI
5. MARTINA BORKOVIĆ (zamjena za porodiljni dopust)
6. VALENTINA BOŽIĆ
7. ANA BUDINŠĆAK
8. ANITA BURI
9. JELENA BURIJA (zamjena za porodiljni dopust)
10. DANICA DIVJAK
11. ŠTEFICA FABIJANIĆ
12. ZLATICA FERENČINA 
13. TAMARA FABIJANIĆ FRANIĆ 
14. JASENKA GLUŠČIĆ
15. BRANKA HARAMIJA
16. MAJA HARAMIJA ŠPOLJAR
17. SNJEŽANA JANKOVIĆ
18. ANITA JURELINAC
19. PETRA JURIN (zamjena za porodiljni dopust)
20. TANJA JURKOVIĆ
21. MIHAELA KLEMENIĆ ĆOPIĆ
22. IVANA KLEPEC (zamjena za porodiljni dopust)
23. MARTINA KRIŽANČIĆ
24. KRISTINA KOBETIĆ
25. NADA KOZJAN
26. IVANA KRALJ (zamjena za porodiljni dopust)
27. NIKOLINA KUNOVIĆ RAK
28. MARINA KUPINA
29. VIŠNJA MATEŠIĆ
30. MANUELA MILJENOVIĆ
31. MELITA MISKIĆ (zamjena za porodiljni dopust)
32. MIRA NARANČIĆ
33. VESNA NAVOJ
34. ANA PALIJAŠ
35. ZVONIMIRA PINTUR
36. SMILJANA POPOVIĆ
37. VESELKA POVRŽENIĆ
38. NATAŠA POVRŽENIĆ
39. PETRA PUH
40. LJILJANA PUSTAJ 
41. MATEJA PUSTAJ (zamjena za porodiljni dopust)
42. MIHAELA PUSTAJ
43. TIJANA RAJAKOVIĆ
44. IVAN RAK 
45. MAJA SABADI
46. TOMISLAVA SKOK MIŠKOVIĆ 
47. ĐURĐA ŠEGUDOVIĆ
48. SANJA ŠIMIĆ
49. NATALIJA ŠKILJAN (zamjena za porodiljni dopust)
50. ĐURĐA ŠMIT
51. MARTINA ŠTEFIĆ
52. JADRANKA ŠOŠTARIĆ 
53. KATARINA ŠOŠTARIĆ
54. JOSIPA ŠPORČIĆ
55. LIDIJA TOMAČIĆ
56. IRENA VUGRINIČEK ŠTIMAC
57. NATALIJA VAĐINA
58. MELITA VIDAKOVIĆ
59. TEA VINŠĆAK 
60. JADRANKA VOLMUT
61. MAJA VUČKOVIĆ 
62. MARIJA ZDJELAR 
63. SANDRA ŽALAC 
64. ŽELJKA ŽUŽAK

Centralni objekt RADOST 1

Braće Radić 10, 10450 Jastrebarsko
Radno vrijeme: 5,30 - 17,30

TELEFON
administrativna služba: 01 / 6281 - 241
stručna služba: 01 / 6281 - 095

Područni objekt RADOST 2

Bana Tome Erdodya Bakača, 10450 Jastrebarsko
Radno vrijeme: 6,30 - 17,30

TELEFON
01 / 6281 - 631

Područni objekti

DESINEC

Radno vrijeme: 6,00 - 17,30
Telefon: 01 / 6279 - 008

CVETKOVIĆ

Radno vrijeme: 6,30 - 16,30
Telefon: 01 / 6271 - 389

GORICA SVETOJANSKA

Radno vrijeme: 6,30 - 16,30
Telefon: 01 / 6286 - 922