Himna DV Radost
Main menu
Iris Sečen

Iris Sečen

Završni susret "Malaca genijalaca"

I ove godine na posljednjem susretu polaznika igraonice potencijalno darovite djece održano je veselo druženje genijalaca i roditelja. Uz roditelje koji su se odazvali, u velikom broju prisutni su bili braća i sestre. Malci genijalci posnosno i vješto prezentirali su roditeljima pravila igrara i postizanje zavidnih rezultata rješavajući vrlo zahtjevne razine. Na kraju susreta polaznicima su podjeljene diplome i Male mape genijalnosti. Roditelji, polaznici i voditeljice s ponosom su zaključili da su ovu prdagošku godinu uspješno priveli kraju. S radošću očekujemo početak nove.

ODGOJITELJICE
Marija Batušić
Sandra Žalac

Više...

Prehrambeni standard Dječjeg vrtića Radost Jastrebarsko

Na 6. Kongresu Hrvatske udruge medicinskih sestara s međunarodnim sudjelovanjem, u Opatiji, održanom od 15.-18.06.2017. zdravstvena voditeljica našeg vrtića predstavila je Prehrambeni standard Dječjeg vrtića Radost.

Kvalitetno zadovoljavanje osnovnih potreba djeteta i razvoj brige za sebe temelji se na cjelovitom shvaćanju procesa njege što zahtjeva visoku razinu prilagodljivosti konkretnim mogućnostima, različitim potrebama, sposobnostima i interesima svakog djeteta koje živi u vrtiću uz nužno partnerstvo s roditeljima. Utemeljeno je na sustavnom planiranju, praćenju, dokumentiranju i procjeni očekivanih ishoda usmjerenih na: dobrobit razvoja motoričkih potencijala; emocionalnu dobrobit; usvajanje higijenskih i prehrambenih navika kao preduvjeta zdravlja; na odsustvo  osjećaja ugroženosti i zabrinutosti djeteta, razvoj sposobnosti privremene odgode zadovoljavanja potreba kroz usvajanje vještine samoregulacije, te sposobnost otkrivanja potencijalnih i aktualnih, zdravstvenih problema djeteta. Skrb za rast i razvoj djece predstavlja skup planiranih i implicitnih odrednica koje usmjeravaju odgojno-obrazovni proces prema zadacima i sadržajima koji su izvedeni iz cilja, odnosno planiranih očekivanih najpovoljnijih ishoda za svako dijete. To zahtjeva specifične standardizirane organizacijske oblike i načine rada i postupke te provjeru uspješnosti istih.

Cilj standardiziranog postupka hranjenja djece u vrtiću je da se u svakoj odgojnoj skupini osigura u svakodnevnom/fleksibilnom rasporedu individualizirano usvajanje rutinskih radnji higijene hranjenja i samog hranjenja radi što boljeg razvoja brige o sebi te kvaliteta života koja  daje prilike djeci da uče prepoznavati i prihvaćati  vlastite  i tuđe potrebe, poštivati različitosti i izgrađivati  skrbne odnosa sa drugima. Standard prehrane čini specifičnu kulturu dječjeg vrtića Radost. Propisuje higijenske, estetske i komunikacijske procedure pripreme i tijeka obroka u odgojnim skupinama.

Mirjana Šimanović, med.tecc.bacc.

Više...

Certifikat "Tolerantnog vrtića"

Ove pedagoške godine u projektu ''Say hello to the world'' su sudjelovale tri odgojne skupine (Leptirići, Pandice, Točkice) našeg vrtića u područnom odjeljenju Gornji Desinec. Projekt je završen krajem svibnja, a sredinom lipnja ga je Fini zavod Radeče ocijenio uspješnim na temelju evaluacija preko sigurne i zaštićene ''My hello'' aplikacije. Temeljem toga, dječjem vrtiću Radost je dodijeljen status i certifikat ''Tolerantnog vrtića'', a odgojiteljicama skupina priznanja. U projekt se uključujemo i sljedeće pedagoške godine i veselimo se upoznavanju novih sadržaja i prijatelja.

Odgojiteljice malog kvarta PO Desinec

Više...

Cjelodnevni program ranog učenja engleskog jezika

Dječji vrtić Radost od nove pedagoške godine (2017./18.) uvodi Cjelodnevni program ranog učenja engleskog jezika.

Znanstveno je utvrđeno da je predškolsko razdoblje formativna dob za razvoj svih sposobnosti i da je neophodno u toj dobi postaviti temelje za daljnji razvoj govora a samim time i za usvajanje lingvističkih sposobnosti. Ono što nas je potaklo na organiziranje ovog programa  su pozitivna iskustva drugih dječjih vrtića,  istraživanja koja su donijela potvrdu o uspješnosti ovakvog rada s djecom te desetgodišnje iskustvo našeg vrtića u provođenju kraćeg programa ranog učenja engleskog jezika  za kojim je interes roditelja iz godine u godinu bivao sve veći.

CILJEVI PROGRAMA:

- razviti zanimanje i motivaciju za učenje stranog jezika

- razvijanje jezičnih vještina, posebice slušanja i govorenja

- usvajanje osnovnog jezičnog rječnika te jezičnih i fonetskih normi engleskog jezika

- senzibiliziranje djeteta za jezik, kulturu i običaje engleskog govornog područja

ZADAĆE PROGRAMA:

- osigurati djeci zabavan i poticajan prvi kontakt sa stranim jezikom putem zanimljivih aktivnosti bitnim za njihov kognitivni razvoj

- razvijati i podržavati motivaciju i interes djeteta za učenjem stranog jezika te pozitivan stav  o učenju

- razvijati dječje razumijevanje engleskog jezika i postaviti temelj za pravilan izgovor, ritam i intonaciju govora djeteta

- hrabriti dijete da samostalno progovori stranim jezikom

- usvajati osnovni rječnik i jezične strukture putem komunikacijskih sadržaja u igri i svakodnevnim situacijama (slušanje, audio materijala, čitanja djeci)

Engleski jezik je sastavni dio odgojno-obrazovne prakse na materinjem jeziku i oblik njegovog obogaćivanja što znači da će se u svakodnevnim aktivnostima postupno povećavati udio stranog jezika u svim aktivnostima.

Putem svakodnevnih situacija te spontanim aktivnostima djeca bi trebala usvojiti sljedeće funkcije:

- pozdravljanje, predstavljanje, imenovanje osoba i predmeta

- postaviti i odgovoriti na jednostavna pitanja

- upotrijebiti fraze kulturnog ophođenja

- reći svoju dob

- imenovati prikazane slike predmeta, životinja, boja i dr.

- postupiti po jednostavnim nalozima

- reći što vole, što ne, kako se osjećaju

- opisati pomoću jednog prijedloga/pridjeva

- recitirati i pjevati kraće pjesmice, brojalice i rime

Program će se provoditi u objektu Radost 2, a odgojne skupine bit će dodatno opremljene adekvatnim sredstvima za rad.

Voditeljice programa su adekvatno osposobljene za provođenje programa ( Učiteljski fakultet Sveučilište u Zagrebu, metodički seminar na jezičnom učilištu Sova u Zagrebu).

Cijena programa utvrđena je Odlukom Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog i iznosi 850,00 kn mjesečno (600,00kn redoviti  program uvećan za 250,00 kn).

Ovisno o interesu roditelja formirat ćemo jednu ili dvije skupine, voditeljice prve skupine bile bi: MELITA VIDAKOVIĆ I MANUELA MILJENOVIĆ, a voditeljice druge skupine bile bi: TEA  VINŠĆAK  I NIKOLINA KUNOVIĆ RAK.

Djeca koja ne bi bila uključena u program engleskih skupina ostat će u redovitom primarnom programu. Pri formiranju odgojnih skupina  voditi će se računa da ih dalje vode matični odgojitelj/i, a koji će to biti  ovisit će o broju djece koja ostaju u tim skupinama. 

Dosadašnji kraći program engleskog jezika neće se više provoditi u organizaciji Dječjeg vrtića Radost budući da dosadašnje voditeljice kraćeg programa prelaze na rad u redoviti primarni program ili cjelodnevni program ranog učenja engleskog jezika.

Od nove pedagoške godine kraći program engleskog jezika organizirati će se u popodnevnim satima (iza 16,00 sati) u suradnji s vanjskim suradnikom.

Dječji vrtić Radost od nove pedagoške godine (2017./18.) uvodi Cjelodnevni program ranog učenja engleskog jezika.

Znanstveno je utvrđeno da je predškolsko razdoblje formativna dob za razvoj svih sposobnosti i da je neophodno u toj dobi postaviti temelje za daljnji razvoj govora a samim time i za usvajanje lingvističkih sposobnosti. Ono što nas je potaklo na organiziranje ovog programa  su pozitivna iskustva drugih dječjih vrtića,  istraživanja koja su donijela potvrdu o uspješnosti ovakvog rada s djecom te desetgodišnje iskustvo našeg vrtića u provođenju kraćeg programa ranog učenja engleskog jezika  za kojim je interes roditelja iz godine u godinu bivao sve veći.

 

CILJEVI PROGRAMA:

-          razviti zanimanje i motivaciju za učenje stranog jezika

-          razvijanje jezičnih vještina, posebice slušanja i govorenja

-          usvajanje osnovnog jezičnog rječnika te jezičnih i fonetskih normi engleskog jezika

-          senzibiliziranje djeteta za jezik, kulturu i običaje engleskog govornog područja

ZADAĆE PROGRAMA:

-          osigurati djeci zabavan i poticajan prvi kontakt sa stranim jezikom putem zanimljivih aktivnosti bitnim za njihov kognitivni razvoj

-          razvijati i podržavati motivaciju i interes djeteta za učenjem stranog jezika te pozitivan stav  o učenju

-          razvijati dječje razumijevanje engleskog jezika i postaviti temelj za pravilan izgovor, ritam i intonaciju govora djeteta

-          hrabriti dijete da samostalno progovori stranim jezikom

-          usvajati osnovni rječnik i jezične strukture putem komunikacijskih sadržaja u igri i svakodnevnim situacijama (slušanje, audio materijala, čitanja djeci)

 

Engleski jezik je sastavni dio odgojno-obrazovne prakse na materinjem jeziku i oblik njegovog obogaćivanja što znači da će se u svakodnevnim aktivnostima postupno povećavati udio stranog jezika u svim aktivnostima.

Putem svakodnevnih situacija te spontanim aktivnostima djeca bi trebala usvojiti sljedeće funkcije:

-          pozdravljanje, predstavljanje, imenovanje osoba i predmeta

-          postaviti i odgovoriti na jednostavna pitanja

-          upotrijebiti fraze kulturnog ophođenja

-          reći svoju dob

-          imenovati prikazane slike predmeta, životinja, boja i dr.

-          postupiti po jednostavnim nalozima

-          reći što vole, što ne, kako se osjećaju

-          opisati pomoću jednog prijedloga/pridjeva

-          recitirati i pjevati kraće pjesmice, brojalice i rime

 

Program će se provoditi u objektu Radost 2, a odgojne skupine bit će dodatno opremljene adekvatnim sredstvima za rad.

 

Voditeljice programa su adekvatno osposobljene za provođenje programa ( Učiteljski fakultet Sveučilište u Zagrebu, metodički seminar na jezičnom učilištu Sova u Zagrebu).

 

Cijena programa utvrđena je Odlukom Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog i iznosi 850,00 kn mjesečno (600,00kn redoviti  program uvećan za 250,00 kn).

 

Ovisno o interesu roditelja formirat ćemo jednu ili dvije skupine, voditeljice prve skupine bile bi: MELITA VIDAKOVIĆ I MANUELA MILJENOVIĆ, a

voditeljice druge skupine bile bi: TEA  VINŠĆAK  I NIKOLINA KUNOVIĆ RAK

 

Djeca koja ne bi bila uključena u program engleskih skupina ostat će u redovitom primarnom programu. Pri formiranju odgojnih skupina  voditi će se računa da ih dalje vode matični odgojitelj/i, a koji će to biti  ovisit će o broju djece koja ostaju u tim skupinama.

 

Dosadašnji kraći program engleskog jezika neće se više provoditi u organizaciji Dječjeg vrtića Radost budući da dosadašnje voditeljice kraćeg programa prelaze na rad u redoviti primarni program ili cjelodnevni program ranog učenja engleskog jezika.

Od nove pedagoške godine kraći program engleskog jezika organizirati će se u popodnevnim satima (iza 16,00 sati) u suradnji s vanjskim suradnikom.

Više...
Pretplati se na ovaj RSS feed

Centralni objekt RADOST 1

Braće Radić 10, 10450 Jastrebarsko
Radno vrijeme: 5,30 - 17,30

TELEFON
administrativna služba: 01 / 6281 - 241
stručna služba: 01 / 6281 - 095

Područni objekt RADOST 2

Bana Tome Erdodya Bakača, 10450 Jastrebarsko
Radno vrijeme: 6,30 - 17,30

TELEFON
01 / 6281 - 631

Područni objekti

DESINEC

Radno vrijeme: 6,00 - 17,30
Telefon: 01 / 6279 - 008

CVETKOVIĆ

Radno vrijeme: 6,30 - 16,30
Telefon: 01 / 6271 - 389

GORICA SVETOJANSKA

Radno vrijeme: 6,30 - 16,30
Telefon: 01 / 6286 - 922