Himna DV Radost
Main menu

Prehrambeni standard Dječjeg vrtića Radost Jastrebarsko

Na 6. Kongresu Hrvatske udruge medicinskih sestara s međunarodnim sudjelovanjem, u Opatiji, održanom od 15.-18.06.2017. zdravstvena voditeljica našeg vrtića predstavila je Prehrambeni standard Dječjeg vrtića Radost.

Kvalitetno zadovoljavanje osnovnih potreba djeteta i razvoj brige za sebe temelji se na cjelovitom shvaćanju procesa njege što zahtjeva visoku razinu prilagodljivosti konkretnim mogućnostima, različitim potrebama, sposobnostima i interesima svakog djeteta koje živi u vrtiću uz nužno partnerstvo s roditeljima. Utemeljeno je na sustavnom planiranju, praćenju, dokumentiranju i procjeni očekivanih ishoda usmjerenih na: dobrobit razvoja motoričkih potencijala; emocionalnu dobrobit; usvajanje higijenskih i prehrambenih navika kao preduvjeta zdravlja; na odsustvo  osjećaja ugroženosti i zabrinutosti djeteta, razvoj sposobnosti privremene odgode zadovoljavanja potreba kroz usvajanje vještine samoregulacije, te sposobnost otkrivanja potencijalnih i aktualnih, zdravstvenih problema djeteta. Skrb za rast i razvoj djece predstavlja skup planiranih i implicitnih odrednica koje usmjeravaju odgojno-obrazovni proces prema zadacima i sadržajima koji su izvedeni iz cilja, odnosno planiranih očekivanih najpovoljnijih ishoda za svako dijete. To zahtjeva specifične standardizirane organizacijske oblike i načine rada i postupke te provjeru uspješnosti istih.

Cilj standardiziranog postupka hranjenja djece u vrtiću je da se u svakoj odgojnoj skupini osigura u svakodnevnom/fleksibilnom rasporedu individualizirano usvajanje rutinskih radnji higijene hranjenja i samog hranjenja radi što boljeg razvoja brige o sebi te kvaliteta života koja  daje prilike djeci da uče prepoznavati i prihvaćati  vlastite  i tuđe potrebe, poštivati različitosti i izgrađivati  skrbne odnosa sa drugima. Standard prehrane čini specifičnu kulturu dječjeg vrtića Radost. Propisuje higijenske, estetske i komunikacijske procedure pripreme i tijeka obroka u odgojnim skupinama.

Mirjana Šimanović, med.tecc.bacc.

Ocijeni sadržaj
(2 glasova)
na vrh članka

Centralni objekt RADOST 1

Braće Radić 10, 10450 Jastrebarsko
Radno vrijeme: 5,30 - 17,30

TELEFON
administrativna služba: 01 / 6281 - 241
stručna služba: 01 / 6281 - 095

Područni objekt RADOST 2

Bana Tome Erdodya Bakača, 10450 Jastrebarsko
Radno vrijeme: 6,30 - 17,30

TELEFON
01 / 6281 - 631

Područni objekti

DESINEC

Radno vrijeme: 6,00 - 17,30
Telefon: 01 / 6279 - 008

CVETKOVIĆ

Radno vrijeme: 6,30 - 16,30
Telefon: 01 / 6271 - 389

GORICA SVETOJANSKA

Radno vrijeme: 6,30 - 16,30
Telefon: 01 / 6286 - 922